Hỗ trợ khách hàng  Hỗ trợ K/H: 0906.316.466
Hotline:
0906.316.466

KIM THU SÉT

Kim thu sét PREVECTRON®2

Kim thu sét PREVECTRON®2

Có hạt electron sơ cấp trên đỉnh kim thu sét: các electron này, dưới thể plasma, kích thích phóng điện lên.


Plasma i-on hóa được hình thành đúng lúc khi sét chuẩn bị phát ra, nói cách khác là cùng lúc với điện trường tăng lên ở mặt đất. 

Tin tức

Bạn đang xem bài viết về " Thành phố Hồ Chí Minh có dịch vụ quản...

Video Clip