Hỗ trợ khách hàng  Hỗ trợ K/H: 0906.316.466
Hotline:
0906.316.466

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

26/04/2016

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đồng Minh hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị công nghệ cao với các lĩnh vực chính: Viễn thông, đo lường, An toàn PCCC & Cứu hộ - cứu nạn, Điện – Điện lực

Đọc tiếp
CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

28/04/2016

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đồng Minh tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Đọc tiếp

Tin tức

Bạn đang xem bài viết về " Thành phố Hồ Chí Minh có dịch vụ quản...

Video Clip